Välkommen till oss

Vi samarbetar gärna med dig!
Maila oss här - manus


Manustävling 2024 är avslutad.
Grattis till vinnaren Åsa Pelinka med sitt manus Skottår.

"I en framtid där starka högerkrafter tagit makten blir individens rättigheter allt färre.
Människan övervakas och olikheter som borde ses som styrkor ses istället som hot.
Den som inte rättar sig i ledet straffas.
I Åsas bok Skottår får vi följa en kvinna som tyngd av de trauman hon upplevt valt att fly samhället.
De val hon gör längs vägen får dock ödesdigra konsekvenser."