ditt bokförlag Sverige AB

Petra Jacobsson
förläggare, redaktör och ägare

I sin roll som förläggare läser Petra alla de manus som kommer in och väljer ut de som motsvarar förlagets utgivningsmål. 

Som redaktör jobbar hon sedan nära författaren för att få en så genomarbetad text som möjligt. Hon är även med när inlagan ska sättas.

Det inte så många vet är att Petra förutom utbildning inom litteraturvetenskap och lång erfarenhet av förlagsbranschen, även är utbildad teckenspråk- och dövblindtolk. Hon älskar dessutom att sjunga och har även en musikalisk bakgrund.

"Jag ser mig som en kombinatör, vilket för mig betyder att jag hellre säger ja än nej till att testa nya saker."


Daniel Jacobsson
formgivare, illustratör och ägare

I sin roll som formgivare anpassar Daniel varje omslag utifrån den tilltänkta målgruppen. Han lyssnar in både författarens och eventuell illustratörs tankar kring utformningen.

Som illustratör skapar han illustrationer som lockar både barn och vuxna till litteraturens värld, och hans erfarenhet och kunskap inom området utgör ett stabilt bollplank för de fantastiska illustratörer som vi samarbetar med.

Daniel är en sann kreatör och har haft en rad olika konstutställningar i bland annat Stockholm, och fler planeras framöver.
Han är utbildad inom grafisk design, men började sin yrkeskarriär på en serietecknarskola vilken gav honom möjligheten att praktisera hos serietecknaren Gunnar Person (Kronblom). 


Helena Unée
lektör

Helena är utbildad grundskollärare, specialpedagog samt har magisterexamen i specialpedagogik. 
Som författare ligger hon bakom åtta titlar i olika genre. Hon läser även in ljudböcker.

I rollen som lektör går Helena igenom ditt manus och ger skriftligt utlåtande. Kommentarer i löpande text ingår också. Hon ger dig feedback på: Story - Dramaturgi - Karaktärer och dialog - Gestaltning - Miljöbeskrivningar - Kapitelindelning - Perspektiv - Logiska luckor -Språk.

Manusets styrkor lyfts alltid fram och Helena kommer med förslag på utveckling och redigering.

Läs mer om Helena här:
www.helenaunee.se


Camilla Dal
korrekturläser och redigerar skönlitteratur och facklitteratur

Camilla är en korrekturläsande bokslukare som älskar sitt jobb. Halva arbetstiden tillbringas på en underbar bokhandel och resten av tiden arbetar hon med textförädling i det egna bolaget Logofilen. Hon läser och ger texten (minst) en genomgång för att den ska bli så bra som möjligt, det förtjänar alla böcker och författare.

Hon har verkat inom bokbranschen sedan 2010 med korrekturläsning, redaktörsarbete, bokutgivningskataloger, debutantporträtt, försäljning och marknadsföring. Dessutom har hon studerat skrivandets hantverk i 3 år på Skrivarakademin i Stockholm och Sörängens skrivarlinjen.

Direktkontakt:
logofilen@gmail.com / @logofilen


Sofi Kotz
social media manager

Sofi har lång erfarenhet som grafisk formgivare, är certifierad social media manager, samt utbildad i webbdesign.

Hon kan med hjälp av sin kunskap och erfarenhet hjälpa dig med konkreta tips och råd på hur du bättre kan nå ut med ditt författarskap.

Allt från coachning i sociala medier – med syfte att lyckas bättre och nå ut större, till att ta fram material för print, som exempelvis foldrar, flyers etc.

Läs mer om Sofi här:
www.kotzdesignmedia.se