OM DITT BOKFÖRLAG

ditt bokförlag
består av Petra Jacobsson och Daniel Jacobsson.
Det hela började med en önskan om
att få ge ut fler manus, inte bara våra egna. 
Därför bildades ditt bokförlag hösten 2019. 
Där ges möjlighet att nå en bred läsekrets,
i alla olika åldrar. 

Har du ett manus, men inga illustrationer?
Eller är du illustratör, 
men har svårt att fånga bilderna i text?
Vi hjälper dig gärna!