OM DITT BOKFÖRLAG

Det hela började med en önskan om att få ge ut fler manus, inte bara våra egna. Därför bildades ditt bokförlag 
i början av hösten 2019. Där ges möjlighet att nå en bred läsekrets, i alla olika åldrar. 


Har du ett manus, men inga illustrationer?
Eller är du illustratör, men har svårt att fånga bilderna i text?
Vi hjälper dig gärna!