Anna Helgesson

Anna Helgesson är bosatt i Sköllersta och har varit verksam som författare i tio år. Flera av hennes böcker belyser vikten av mångfald och andra teman är vänskap och olika former av utsatthet och utanförskap.
Kopplingen till skolan är stark, eftersom Anna även arbetar som lärare parallellt med skrivandet. Dessutom besöker hon många skolor varje år och gör författarbesök. Att vara både lärare och författare är en oslagbar kombination och Anna hoppas få fortsätta sprida läs- och skrivglädje på detta sätt.

Hittills har Anna kommit ut med tolv böcker, varav majoriteten är barnböcker. Det ligger en stor utmaning i att få våra unga att välja läsningen framför andra mer lättillgängliga medier. Den utmaningen är hon redo att anta.