Annica och Sara

Vi, Annica Boudin och Sara Millberg, har skrivit fyra fristående barnböcker inspirerade av barnkonventionen. Det är viktigt att barn redan i tidig ålder är medvetna om sina rättigheter. Varje bok hanterar en artikel i barnkonventionen på ett lättförståeligt vis. I böckerna har vi även inkluderat funktionsvariationer samt delar av diskrimineringsgrunderna.

Böckerna är främst skrivna för barn i åldern 1-5 år, men lämpar sig även som diskussionsunderlag vid boksamtal ända upp i lågstadiet.

Illustrationerna är anpassade för att locka de yngsta barnens intresse, både vad gäller form och färg. I varje bok finns det en snigel att leta efter, vilken utmanar barnens förmåga att upptäcka detaljer.

Vänligen Annica Boudin och Sara Millberg, Poff Group AB