Eva Nilsson

Mitt skrivande är en stor del av mitt liv. Under min uppväxt läste mina föräldrar mycket för mig och där började mitt intresse för litteratur. Jag lånade ofta böcker på stadens bibliotek och satt gärna kvar och läste både en och två timmar.
Mitt skrivande tog en ny vändning när jag för några år sedan gick igenom en tuff tid i livet. Utöver sagor och berättelser började jag nu skriva dikter, vilket gjort mitt skrivande än mer lustfyllt.
I mitt arbete som pedagog i förskolan inspirerar jag barnen att vara kreativa och använda sin fantasi i skapande av sagor, bilder och det skrivna språket.

Nu ser jag fram emot att träffa andra författare i samband med utgivningen av min barnbok.