Nora på nämndmöte

Demokratin 100 år

Nora har en snäll granne som är politiker ibland. Idag får hon följa med på Tekniska nämndens möte. Vem sitter där? Och var ska den nya lekplatsen ligga?

Nora på nämndmöte är del 3 i serien om Nora- Samhällskunskap för de yngsta!
Köp en del eller hela serien.
Handledning finns att ladda ner kostnadsfritt nedan!

Författare/Illustratör: Marléne Tamlin
Läsålder: 3-6 år


"Nora hjälper oss i förskolan att fördjupa arbetet med demokrati. Böckerna erbjuder ett bra underlag för samtal med barnen kring viktiga demokratiska frågor"
//Charlotta Lind, förskolerektor

"Böckerna är tydliga, lättsamma och lärorika med bra diskussionsfrågor i slutet av varje bok. Illustrationerna är tydliga och charmiga och visar på en mångfald bland karaktärerna som speglar vårt samhälle."
//Karin Askerin, förskollärare och barnboksförfattare

"Böckerna tar fram det lustfyllda lärandet som genomsyrar förskola och skola. De är skrivna så att de lätt kan anpassas till alla åldrar och ger stort utrymme att arbeta vidare kring dessa viktiga frågor tillsammans med barn och kollegor."

//Jelina Kronberg Thomasdotter, förskollärare

Välj en variant:

69,00 kr

Handledning finns att ladda ner kostnadsfritt nedan!