Petra Jacobsson

Jag heter Petra Jacobsson och har varit aktiv inom branschen sedan 2015. Senaste åren har jag även samarbetat mycket med andra författare, vilket har berikat mig på flera kreativa plan. Jag ser mig som en kombinatör, vilket för mig betyder att jag hellre säger ja än nej till att testa nya saker.

Jag arbetar även som förläggare och redaktör, och är väldigt tacksam över att jag haft möjligheten att göra dessa yrkesval. Även på fritiden arbetar jag med ord men då i musikaliska sammanhang.