Tina Karleskans

Mitt namn är Tina Karleskans. Jag arbetar som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och nu debuterar jag som barnboksförfattare. På min fritid umgås med min familj samt så ägnar jag tiden åt att skriva, i huvudsak barnböcker. I mina barnböcker inkluderas TAKK, tecken som stöd.

På min instagram går det att följa mitt arbete: @en_fsu.forskollarare_skriver