Veronica Backe

Hälsoutvecklare och pedagog. Strategen som vägleder människor och verksamheter. Kandidatexamen i arbetsterapi och i folkhälsovetenskap. En kreativ person, full av liv och äventyr, när den egna återhämtningen hänger med.
Boken baseras på hennes egen upplevelse av utmattningssyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Hennes son inspirerade henne till att skriva boken. Hans frågor och funderingar och i vissa fall svar på hennes frågor gav henne uppslaget till denna berättelse.